HaynesPro TECH pack API

114 bodov

„TECH API licencia  Vám bude sprístupnená na jeden celý rok (napr. 01.07.2021 - 30.06.2022) vždy od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po objednaní a uhradení  na VIP PREMIA.“

Viac …

HaynesPro integrované do IC Katalógu vo verzii TECH pack umožňuje prístup k týmto dátam:

Časy opráv

Technické výkresy

Mazivá a kvapaliny

Údržba

Manuály k opravám

Nastavenia

Pozn.: Rozsah tejto API licencie neumožňuje pristupovať k týmto dátam mimo IC Katalógu.