Zľava/úhrada za servisnú službu vybavenia dielní z VIP bodov

25 bodov

Zľava z hodnoty servisnej služby vybavenia dielní s DPH. Ceny služby sa riadia platným cenníkom služieb servisného strediska IC SK. Info u vášho OZ, alebo  v servisnom stredisku tel. 0907 872 435.

Vaše body možno uplatniť do maximálnej výšky hodnoty fakturovanej služby vybavenia dielní s DPH. Nákup služby prostredníctvom VIP bodov je podmienené vašim nahlásením uplatnenia bodov VIP v momente objednania servisnej služby firme Inter Cars na tel. čísle 0907 872 435.

Nákup bodov bude realizovaný v mesiaci, kedy sa fakturuje za realizovanú službu.

Ponuku služieb vybavenia dielní od Inter Cars nájdete tu. 

Dostupnosť tovaru závisí od aktuálnych skladových zásob, bližšie informácie získate na pobočke alebo u obchodného zástupcu.